Ahmet Kıymaz – Arap Baharında Kışın Açan Çiçek Suriye

“Soğuk Savaş”ın bitimi ile yeniden şekillenen Ortadoğu’da önemli tarihsel gelişmeler yaşanmaktadır. Hem bölge ülkelerini, hem de bölge dışı aktörleri doğrudan ilgilendiren bu yeni süreç Türkiye’yi de derinden etkilemektedir. Günümüzün küresel ve “oyun kurucu” aktörü ABD’nin “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi” olarak ifade edilen bölge ile ilgili perspektifi çerçevesinde ülkeler yeniden yapılanmaktadır. İktidarlar değişmekte, yeni düzene uyum sağlayanlar koltuklarını korurken; uyum sağlayamayanlar tasfiye edilmektedir. Görünen veya insanların görmeleri istenen “gerçek”; diktatörlüklerin yıkılıp, demokrasiye ve insan haklarına duyarlı yönetimlerin işbaşına gelmeleridir. Geri planda olan ise bölgenin kaynakları özellikle petrolün üretim, dağıtım ve geçiş güzergâhlarının yeni bir paylaşıma ve kontrole tabi tutulmasıdır Irak’ta yaşadığımız, sıcak müdahalenin küresel güce olan maliyetinin yüksekliği ve sürdürülemezliği yeni stratejilerin geliştirilmesine neden olmuş; ülke kamuoylarının birtakım evrensel ihtiyaç ve beklentileri, duyarlılıkları harekete geçirilerek yönetimlerin devrilmesi süreci başlatılmıştır. Mısır ve Libya’da yaşanan ve adına “Arap Baharı” denilen bu süreç son dönemde Suriye’yi etkisine almıştır. Şüphesiz, Suriye’deki gelişmeler tarihsel ve komşuluk ilişkileri bakımından Türkiye’yi yakından ilgilendirmekte ve aktif bir rol almaya zorlamaktadır. Önemli tarihi, stratejik ve edebi araştırmalarıyla yakından tanıdığımız Dr. Ahmet Kıymaz bu eseri ile Suriye konusunu masaya yatırmaktadır. Suriye’nin dünü, bugünü ve muhtemel yarınını ayrıntılı bir şekilde inceleyen Sayın Kıymaz’ın bu eseri önemli bir boşluğu dolduracaktır. En önemli silahın “bilgi” olduğu düşünülürse, belgeye dayalı bu çalışmanın ülkemizdeki karar vericilere ve aydınlarımıza büyük katkılar sağlayacağı açıktır. Bu vesile ile Dr. Ahmet Kıymaz’ı kutluyor ve çalışmalarının devamını diliyoruz.

.

.

PDF Kitap İndir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir