Etiket: David Harvey

David Harvey – Umut Mekânları

Bir sene hariç, 1 97 1 ‘den bu yana her sene Marx’ın Kapital’inin birinci cildi üzerine ya ders verdim ya da okuma grubu oluşturdum. Bu durum tuhaf, köhnemiş bir akademik aklım olduğu kanaatini haklı olarak uyandırsa da, söz konusu metne karşı tepkileri bir zaman serisi içerisinde değerlendirebileceğim az bulunur bir veri tabanı elde etmemi sağladı. […]

David Harvey – Sosyal Adalet ve Şehir

SIR olarak kalmış bir konuyu açabilecek kadar zaman geçtiği kanısındayım. 1972 yılında, Sosyal Adalet ve Şehir İngiltere’de baskı aşamasındayken, John Hopkins Üniversitesi Yayınları da kitabın Amerikan baskısını yayımlamayı düşünüyordu ve benden kitap hakkında isimsiz bir eleştiri yazmam istendi. Anlaşıldığı kadarıyla, taslak değişik yorumlar almıştı. Bana söylenen bunun sıradan bir akademik kitap olmadığıydı: Kitap “yakıcı” ve […]

David Harvey – Postmodernliğin Durumu

Bilgi ağacının meyvesini tatmış olan bir çağın kaderi, ( … ) hayat ve evren konusundaki genel görüşlerin asla artan ampirik bilginin ürünü olamayacağını ve bizi en büyük heyecanla harekete geçiren en yüksek idealleri n, ancak, bizimkiler bizce ne kadar kutsalsa başkaları için o kadar kutsal olan başka ideallerle mücadele içinde biçimleneceğini kabul etmek zorunda kalmasıdır. […]

David Harvey – Paris, Modernitenin Başkenti

Modemiteye dair mitlerden biri de onun geçmişle kökten bir kopuş oluşturduğudur. Bu kopuşun dünyayı bir tabula rasa, geçmişe referans vermeden -ya da engel oluşturduğunda geçmişi yok sayarak- yeninin üzerine yazılabileceği boş bir sayfa olarak görmemize olanak sağlayan bir durum olduğu varsayılır. Bu nedenle modemite her zaman, ister nazik ve demokratik, ister devrimci, travmatik ve otoriter […]

David Harvey – Asi Şehirler – Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru

ABD’de 2001 yılından bu yana spekülatif biçimde şişirilmekte olan gayrimenkul ve ona bağlı finans sektöründe 2008 kışında patlak veren ve kısa süre içinde tüm Avrupa’yı girdabına alan iktisadi krizin nedenlerini çözmeye çalıştığımız sırada, fınans uzmanlarının basın ve medyadaki resmi geçidine tanık olduk. Olan biteni açıklarken “hedge fonu”, “türev araçlar”, “toksik varlıklar” gibi Türkçe karşılığı dahi […]