Ay: Mayıs 2023

Alan Lightman – Bay Tanri

Hatırladığım kadarıyla, evreni yaratmaya karar verdiğimde şekerlememden yeni uyanmıştım. Pek bir şey olmuyordu o zamanlar. Hatta zaman bile yoktu henüz. Uzay da. Boşluğa baktığınızda kendi düşüncenizden başka hiçbir şey göremezdiniz. Yıldızları yahut suyu veya rüzgârı hayal etmeye kalksanız, kafanızdakilere doku veya şekil biçemezdiniz. Yoktu hiçbiri. Pürüzsüz, pütürlü, macunsu, keskin, dikenli, kırılgan… Bu tür nitelikler dahi […]

Alaın Touraine – Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz

Sermayeler ve tecim malları gibi bilgi de sınırların ötesine geçmektedir. Bir zamanlar uzakta olan yaklaşmakta ve geçmiş şimdiki zamana taşınmaktadır. Kalkınma bir toplumun azgelişmişlikten çıkmak için aşıp durduğu evreler dizisi değildir artık, aynı biçimde, modernlik geleneğin boşalttığı tahta kurulamaz bundan böyle; her şey birbirine karışmaktadır; zaman ve uzam küçülmüştür. Dünyanın birçok bölgesinde devletlerin, dinlerin, ailelerin […]

Alain Touraine – Demokrasi Nedir

Yüzyıllardır demokrasiyi; bilgisizliğin, bağımlılığın, geleneğin ve tanrısal hukukun zindanlarından us, ekonomik kalkınma ve halk egemenliği sayesinde kurtulmamızla bağdaştırdık. Toplumu ekonomik, siyasal ve kültürel bakımdan harekete geçirmek ve yalnızca gerçeğe ve bilginin gerekliliklerine boyun eğsin diye mutlaklardan, dinlerden ve devlet ideolojilerinden kurtarmak istiyorduk. Teknik başarıyı, siyasal özgürlüğü, kültürel hoşgörüyü ve kişisel mutluluğu birleştiriyormuş gibi görünen bağlara […]

Alain de Botton – Statü Endişesi

Bu kitap, hepimizin içini kemiren ancak pek nadir ifade edebildiğimiz bir korkuyu su yüzüne çıkarıyor: başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü korkusu. Başarısızlığımızın toplum tarafından acımasızca yargılanacağı hissi. Bir başka deyişle bu kitap, evrensel bir endişeye, statü endişesine ayna tutuyor. Alain de Botton, yine zarafet ve incelikle statü endişemizin nereden kaynaklandığını ve onu yenmek için neler […]

Alain de Botton – Aşk Üzerine

Belli bir yazgıya en çok romantik yaşantımızda özlem duyarız. Genelde ruhumuzun derinliklerine inemeyen insanlarla yatağımızı paylaşmak zorunda kaldığımızdan, günün birinde (aydınlanmış çağımızın tüm kurallarına aykırı olmakla birlikte) düşlerimizin erkeği ya da kadınıyla karşılaşacağımıza inandığımız için bağışlanamaz mıyız? Bu ama.nsız özlemi doyuracak bir yaratığa adeta batıl bir inanç duymamız, hoşgörülemez mi? Dualarımız belki yanıtsız kalacak, belki […]

Alain Boyer – Siyonizmin Kökenleri

Siyonizm, Yahudi halkının politik olarak özerk bir varlık ve bir ulus-devlet oluşturmak amacıyla, başlangıçtaki yurtları olan “İsrail Toprağı”na dönmesini hedefleyen ulusal bir harekettir. Deyim yenidir: Kudüse hakim bir mevkide bulunan Kutsal Şehir* ve Kutsal Kitap zamanından beri İsrail ülkesinin tümünü tanımlayan Siyon Dağı’na** göndermede bulunarak ilk kez 1891’de1 Selbstemancipation (Özkurtuluş) gazetesi redaktörü Nathan Birnbaum tarafından […]

Alain Badiou – Anti-Semitizm Üzerine

2002 yılında Ortadoğu’daki şer güçlerine karşı şiddetli bir savaş başlatıldı. 11 Eylül’den altı hafta sonra Afganistan’ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya çapında sürdürdüğü özgürleştirme girişimleri birbirini izledi. Bir diğer özgürleştirme harekâtı da Irak semalarına yansıdı. Askerler ve diplomatlar demokrasinin yerleştirilmesi için göstere göstere Irak’m işgalini hazırladılar. İkinci İntifada’mn patlak verdiği Filistin’de ise İsrail, Batı […]

Alaeddin Şenel – Irk ve Irkçılık Düşüncesi

Irkçılık, insanların etik eşitliğine inanmayan, toplumları ve insanları sıradüzeni içinde gören eşitsizlikçi dünya görüşünün bir parçasıdır. Kendini çeşitli zamanlarda ve çeşitli toplumlarda farklı biçimlerde ortaya koyan bu dünya görüşünün zaman zaman o ya da bu toplumda ortaya çıkan görünümüdür. Eşitsizlikçi dünya görüşüne sahip olan sınıfların ve yönetimlerin, ortamını yakaladıklarında başvurdukları ideolojik silahıdır. Bugün için dünyada […]

Al Ries – Konumlandirma

“İletişim sorunu yaşıyoruz.” Bu beylik lafı ne sıklıkla duyuyorsunuz? “İletişim sorunu” insanların olumsuz durumlar için gösterdiği en yaygın gerekçelerden biri. İnsanlar duygularını aktarmak, gerekçelerini açıklamak için zaman ayırsa, çoğu sorunun çözüleceği yönünde bir varsayım mevcut. Görünen o ki, insanlar iki taraf oturup konuşursa her şeyin hallolabileceğine inanıyor. Ne yazık ki, bu pek mümkün değil. Günümüzde […]

Aksu Bora – Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası

Bu çalışmada pek çok insanın çeşitli biçimlerde katkısı oldu . Kitap, 2004 yılında lamarnianmış bir doktora tezine dayanıyor. Başta tez danışmanım Serpil Altuntek olmak üzere, doktora -jüri üyeleri Yıldız Ecevit, Balkı Aydın-Şafak ve Gülden Güvenç, ele ştirileri ve yüreklendirmeleriyle büyük bir itici güç oluşturdular. Necmi Erdogan, Aykut Çelebi, A yşe Saktanber, Nilgün Toker, Elif Ekin […]

Aksit Gokturk – Okuma Ugrasi

Yirminci yüzyılın ünlü İspanyol ressamlarından Juan Gris’nin “Açık Kitaplı Ölüdoğa” adlı bir yağlıboya resmi vardır. Bir küçük masa ortasında kocaman bir kitap, silik yazılı sayfaları bize bakarcasına açılmış durur. Çevresinde gündelik yaşamdan nesneler; bir pipo, bir peçete, bir şarap kadehi, sırtı bize dönük yalnız tepesi görünen bir başka kitap, bir salkım üzüm, kavun ya da […]